Веб-дизайн, розробка сайтів та інтернет-магазинів. Розкрутка і розстрочка оплати!

Створення веб-сайту і його розробку можна розділити на кілька етапів.

Розробка концепції та заповнення «Форми замовлення сайту»

Це перший і, мабуть, самий важливий nf відповідальний етап, від якого залежить увесь подальший процес, адже в ньому містяться всі необхідні вимоги та побажання замовника до оформлення майбутнього сайту.

Розробка концепції безпосередньо пов’язана з тими напрямками, які переслідують замовники:

  • Цілі, для яких створюється сайт (сайт-візитка, корпоративний сайт, інтернет-магазин, продаж якогось конкретного товару і т.д.).
  • Оформлення та дизайн сайту, його структура.

Слід розуміти, що невірний вибір того чи іншого параметра може призвести до втрати клієнтів, будуть витрачені зайвий час і гроші, а бажаний результат так і не буде досягнутий. Саме тому вже на першому етапі замовник і виконавець повинні знайти спільну мову.

«Форма замовлення сайту» – це складний документ, який містить функціональні технічні можливості сайту: опрацювання структури, навігації, вимоги до дизайну. Без наявності «Форми замовлення» побудувати хоч трохи якісний сайт можна, але надзвичайно важко. Набагато ефективніше буде скласти її, звертаючи увагу навіть на дрібні деталі, які, можливо, не видно з першого погляду, щоб дизайнер чітко зрозумів поставлене перед ним завдання і створив саме той сайт, який хоче отримати замовник.

Розробка дизайна

Це, як мабуть Ви вже зрозуміли, один з найважливіших етапів у створенні сайту. Дизайн сайту обов’язково повинен відповідати його вимогам і виконувати саме ті функції, для яких він призначений. Пояснити це просто. Сайт, який орієнтований на продаж нового бренду і товару, повинен бути яскравим, оригінальним і незабутнім, так само як і логотип та слоган. Саме тому такий сайт повинен бути орієнтований у першу чергу на графічний зміст.

Створення інтернет-магазину, на якому розміщена величезна кількість товарів – справа інша. Такий сайт має бути інформативним, а значить, на передній план висувається його наповнення – зміст. Таким чином, підходити до єдино вірного рішення в створенні ідеального в тому чи іншому випадку варіанту сайту потрібно грамотно, і досвідчені дизайнери завжди готові Вам допомогти, якщо ви ще не дуже добре уявляєте макет майбутніх сторінок.

Тепер декілька слів про програмне забезпечення сайту

Кожен сайт, який створює веб-студія «ДіСайт», має інтегровану систему управління контентом, що дозволяє будь-якому користувачеві, навіть тому, хто не розбирається в кодах html, php та інших, оновлювати інформацію на сайті, редагувати її, завантажувати графічні зображення, тобто здійснювати повний контроль над тим, що відбувається на вашому сайті.

Наші сайти кросбраузерні, отже, вони будуть виглядати нормально на будь-якому браузері, навіть на смартфоні.

Замовнику не доведеться ламати голову над тим, чому його сайт виглядає некрасиво – такої ситуації просто не буде. Отже, користувачі завжди побачать ваш сайт таким, яким він має бути – якісним, акуратним і привабливим, тому що він зроблений студією «ДіСайт». Ми також можемо створити сайти в html5, що робить їх в рази привабливіше і сучасніше.

Програмування

І, звичайно, не можна не сказати про обє’днання дизайну сайту і його технічних можливостей.

Тепер процес переходить до свого кінцевого етапу – наповненню контентом і, звичайно ж, тестування. Під першим ми розуміємо заповнення сайту текстовою інформацією і, якщо необхідно, базою даних. Незважаючи на те, що сторонньому спостерігачеві цей етап здасться простим, насправді він дуже важливий, і тому займатися ним потрібно з особливою ретельністю – саме при виконанні цього процесу можуть виявитися дрібні помилки і недоліки, які залишати не можна ні в якому разі – вони повинні бути негайно виправлені.

Тестування сайту передбачає перевірку контенту сайту на наявність помилок (як у коді, так і орфографічних помилок), їх виправлення, тестування веб-сторінки на правильне відображення в різних браузерах, при різних роздільних здатностях моніторів та багато іншого.

Создание веб-сайта и его разработку можно разделить на несколько этапов.

Разработка концепции и заполнение «Формы заказа сайта»

Это первый и, пожалуй, самый важный и ответственный этап, от которого и зависит дальнейший процесс, ведь в нем содержатся все необходимые требования и пожелания заказчика к оформлению будущего сайта.

Разработка технического задания напрямую связана с теми направлениями, которые преследуют заказчики:

  • цели, для которых создается сайт (сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин, продажа какого-то конкретного товара и т.д.).
  • оформление и дизайн сайта, его структура.

Следует понимать, что неверный выбор того или иного параметра может привести к потере клиентов, будут потрачены лишнее время и деньги, а желаемый результат так и не будет достигнут. Именно поэтому уже на первом этапе заказчик и исполнитель должны найти общий язык.

«Форма заказа сайта» — это сложный документ, который содержит функциональные технические возможности сайта: проработка структуры, навигации, требования к дизайну. Без наличия «Формы заказа» построить мало-мальски качественный сайт можно, но чрезвычайно трудно. Гораздо эффективнее будет составить его, обращая внимание даже на мелкие детали, которые, возможно, не видны с первого взгляда, чтобы дизайнер четко понимал поставленную перед ним задачу и создал именно тот сайт, который хочет получить заказчик.

Разработка дизайна

Это, как должно быть понятно любому, один из самых важных этапов в создании сайта. Дизайн сайта обязательно должен отвечать его требованиям и выполнять именно те функции, для которых он предназначен. Объяснить это просто. Сайт, который ориентирован на продажу нового бренда и товара, должен быть ярким, оригинальным и запоминающимся, равно как и логотип и слоган. Именно поэтому такой сайт должен быть направлен в первую очередь на графическое содержание.

Создание интернет-магазина, на котором расположено огромное количество товаров — дело другое. Такой сайт должен быть информативным, а значит, на передний план выдвигается его наполнение — содержание. Таким образом, подходить к единственно верному решению в создании идеального в том или ином случае варианта сайта нужно грамотно, и опытные дизайнеры всегда смогут прийти к вам на помощь, если вы еще не очень хорошо представляете макет будущих страниц.

Теперь пару слов о программном обеспечении сайта

Каждый сайт, который создает веб-студия «ДиСайт», имеет интегрированную систему управления контентом, что позволяет любому пользователю, даже практически не разбирающемуся в кодах html, php и прочих, обновлять информацию на сайте, редактировать ее, загружать графические изображения, то есть осуществляется полный контроль над происходящем на вашем сайте.

Наши сайты кроссбраузерны, а значит, они не будут выглядеть нормально только в каком-то одном популярном браузере, а в других все будет перевернуто с ног на голову.

Нет, заказчику не придется ломать голову над тем, почему его сайт выглядит дюже невыгодно и некрасиво – такой ситуации просто не произойдет. Следовательно, пользователи всегда увидят ваш сайт таким, каким он должен быть – качественным, аккуратным и привлекательным, потому что он сделан студией «ДиСайт». Мы также можем создать сайты в html5, что делает их в разы привлекательнее и современнее.

Программирование

И, конечно, нельзя не сказать о слиянии воедино дизайна сайта и его технических возможностей.

Теперь процесс переходит к своему конечному этапу – наполнению контентом и, конечно же, тестированию. Первое подразумевает под собой заполнение сайта текстовой информацией и, если необходимо, базой данных. Несмотря на то, что стороннему наблюдателю этот этап покажется простым, на деле он очень важен, и заниматься им поэтому нужно с особой тщательностью – именно при выполнении этого процесса могут обнаружиться мелкие ошибки и недочеты, которые оставлять нельзя ни в коем случае – они должны быть тут же исправлены.

Тестирование сайта предполагает проверку контента сайта на наличие ошибок (как в коде, так и ошибок орфографических), их исправление, тестирование веб-странички на правильное отображение в разных браузерах, при разных разрешениях экрана компьютера и многое другое.

Рекомендуем Веб-студию «Диcайт» как профессионалов с большой буквы! Мы находимся в г. Киеве, а Дисайт в Херсоне! Мы беспокоились, как мы сможем работать на расстоянии, но наши переживания были напрасными. Так как нам быстро отвечали на наши письма с подробным описанием, плюс по первому звонку вносили наши поправки! Вывод один, нет никакой разницы в каком городе вы находитесь, вы все равно получите на 100% качественный сайт! Спасибо вам за ваш профессионализм и демократические цены на ваши услуги.


Сайт о кредитах «Dengi-v-Kredit.in.ua»

Благодарю вас за вашу профессиональную работу по выполнению редизайна нашего сайта. Выполнением остался очень доволен, до этого обращался не в одну компанию и сроки выполнения редизайна сайта у них от 2-ух недель до месяца, а у других цены очень дорогие. Лишь только в WEB-cтудия «ДиСайт» я получил сочетание доступной цены и хорошего качества сервиса. Особенно хочу отметить сотрудника Веб-дизайнера Андрея, за его вежливость, ответственный подход к работе и высокий уровень профессионализма! Рекомендую их тем, кто ценит время, свои деньги и качество!


Юрий
«CleaningServices»

Сайт розроблено дуже швидко, оперативно і якісно! Крім того, виконавець надає необхідну підтримку і консультацію для роботи сайту. Дякую, буду надалі звертатись за Вашими послугами та радити іншим.


Володимир
Витяг.com.ua

Я выбрала вашу веб-студию потому, что мне понравились созданные сайты в Вашем портфолио и еще меня привлекли новогодние скидки. И я рада, что не ошиблась. Сайт по моему заказу был создан оперативно, всего за 5 дней, и 30 декабря все было готово. Разработчики смогли уловить нужный стиль и сделали навигацию по сайту более понятной. А дизайн превзошел все ожидания! Спасибо большое, это настоящий подарок на Новогодние праздники!


Александра

Руководство интернет-магазина «Fonte» выражает огромную благодарность сотрудникам веб студии «Диcайт» за качественную реализацию наших идей и пожеланий. Работы по созданию и продвижению нашего магазина были выполнены в оговоренные сроки, а его оригинальный дизайн ежедневно привлекает новых посетителей. Отдельное спасибо Вам за оперативную поддержку и обслуживание сайта в течение уже довольно длительного времени сотрудничества. Рекомендуем всем!


Интернет-магазин «Fonte»